Uw partner in geotechniek

Als deskundige in geotechniek en funderingstechniek, verbindt Flevogeotechniek haar expertise aan bodemonderzoek, advisering en heibegeleiding. Onze specialiteit ligt met name in het vervaardigen van geotechnische adviezen ten behoeve van civiele en bouwkundige objecten. De basis hiervoor vormt het door ons uitgevoerde bodemonderzoek. Tijdens het gehele proces maken we gebruik van de meest geavanceerde berekeningsmethoden en uitvoeringstechnieken en werken we nauw samen met constructeurs, aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars en overheid.

Begonnen in 1968 in Flevoland, zijn wij na bijna een halve eeuw inmiddels betrokken bij maar liefst 70% van de bebouwing in deze jonge provincie. We kunnen dan ook gerust zeggen dat de diepgaande en grondige kennis in de ondergrond van het zeekleilandschap en haar diepe stuwwallen, het staande bewijs vormt dat Flevo Geotechniek haar sporen heeft verdiend als solide en dynamische partner.

In 2009 is Flevo Geotechniek overgenomen door de IJB Groep te Lemmer.
Voor meer informatie: www.ijbgroep.nl